dr Jolanta Nowosielska

dr Jolanta Nowosielska

Jolanta Nowosielska

 

Wykształcenie

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • Absolwentka nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym i edukacji administracyjno-menedżerskiej

Droga zawodowa

 • Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka
 • Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
 • Dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, zastępczyni przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PTPT (kadencja 2017-2020)
 • Członkini Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Zainteresowania

Jej zainteresowania badawcze dotyczą pedagogiki ogólnej i społecznej, pedagogiki rodziny i pracy opiekuńczo-wychowawczej z rodziną, pracy z dzieckiem, metodologii badań społecznych. Skupiają się wokół problematyki mniejszościowej, aktywności prospołecznej, dobroczynności i filantropii w Polsce. W zainteresowaniach mieści się również edukacja alternatywna, a także nowatorskie i coraz bardziej popularne sposoby pracy z ludźmi, takie jak coaching, mentoring i tutoring.

Wybrane osiągnięcia zawodowe

 • Inicjatorka i organizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych m.in.: „Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji”, „Coaching i mentoring – drogą do kształtowania osobowości”, „Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie”, „Aktywność społeczna współczesnego człowieka – wymiar teoretyczny i praktyczny”
 • Koordynatorka i członkini projektów badawczych

Zajęcia prowadzone w Uczelni Korczaka

Seminaria dyplomowe oraz zajęcia z zakresu pedagogiki, m.in. teoria wychowania, współczesne nurty pedagogiczne, wprowadzenie do pedagogiki, metody badań pedagogicznych, metodologia badań naukowych

Wybrane publikacje

 • Jolanta Nowosielska, Paulina Broża, Prawa człowieka i ich łamanie – pedagogiczny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie, Warszawa 2019
 • Jolanta Nowosielska, Iwona Marzec, Rola dziadków w wychowaniu wnucząt, (w:) A. Gretkowski, A. Novotna, R. Bienias (pod red.), Rodzina w przestrzeni wyzwań oraz problemów w obszarze psychologicznym, wychowawczym i edukacyjnym (badania polsko-słowackie), Warszawa-Rużomberok 2019
 • Jolanta Nowosielska, Paulina Broża (red.), Coaching, mentoring i tutoring jako sposób kształtowania osobowości współczesnego człowieka, Warszawa 2017
 • Jolanta Nowosielska, Dorota Bartnicka (red.), Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku, Warszawa 2016
 • Jolanta Nowosielska, Anita Suchowiecka, Mirosława Wielechowska, Coaching jako metoda wspierania uczniów w procesie edukacyjnym, (w:) J. Nowosielska 
  D. Bartnicka (red.), Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku, Warszawa 2016
 • Jolanta Nowosielska, Oczekiwania edukacyjne studentów pierwszych lat studiów, (w:) J. Górniewicz, M. Warmiński (red.), Katedra UNESCO UWM w Olsztynie
  w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów
  , Olsztyn 2014
 • Jolanta Nowosielska, Zachowania na rzecz dobra innych – punkt widzenia pedagogów, (w:) L. Hurło (red.), Płaszczyzny współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, Łódź 2011