Plany

 Szanowni Państwo,

W dniu 29.09.2018r. od godz.12.00 odbędzie się egzamin poprawkowy u Pana Prof. dr hab. A. Massalskiego z przedmiotu "Historia wychowania".

 

TERMINARZ ZJAZDÓW - SEMESTR LETNI

 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf

 DYŻUR WYKŁADOWCÓW

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

OPIEKUNOWIE GRUP STUDENCKICH

 DYŻUR DZIEKANA

 

 

ERASMUS

 

 

studia I stopnia stacjonarne

II rok - kierunek: polityka społeczna

II rok - kierunek: polityka społeczna, specjalność: Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami - studia prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniem "Monar"

III rok - kierunek: polityka społeczna, specjalność: zarządzanie projektami społecznymi

studia I stopnia niestacjonarne

I rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna - grupa Z

II rok B kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

II rok B KNO kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

III rok D1

III rok D2

III rok D KNO

III rok D3

III rok K1

III rok K2

 

studia II stopnia niestacjonarne

I rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa P, grupa P KNO

I rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T1 (podział na grupy zgodnie z otrzymanym mailem lub listą studentów zamieszczoną na tablicy informacyjnej) - zjazd 16-17.06.2018r.

I rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T2 (podział na grupy zgodnie z otrzymanym mailem lub listą studentów zamieszczoną na tablicy informacyjnej) - zjazd 16-17.06.2018r.

II rok A

II rok A KNO

II rok TP

II rok TP KNO

II rok J

II rok J KNO

II rok M

I rok Praca socjalna KnO, specjalność: praca socjalna z rodziną (sala mulimedialna w Warszawie)

II rok Praca Socjalna KnO

 

 

studia podyplomowe

II semestr Neurologopedia - profilowana

I semestr Oligofrenopedagogika 

SALA SZCZECIN

II rok edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i pedagogika alternatywna

I rok edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

I rok terapia pedagogiczna

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu