Samorząd studencki

Przewodniczący: Paweł Bożyczko

Zastępca: Krzysztof  Kapuściński

Sekretarz: Aneta Piekarska

Skarbnik: Agnieszka Woźniak

Przewodniczący Wydziałowego Sądu Koleżeńskiego: Małgorzata Ostrowska

Sąd koleżeński: Joanna Gulbierz, Krystian Kucharski

Promocja szkoły: Krzysztof Krzywoszonek, Łukasz Kowalewski 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02