Międzynarodowe Studia Coachingu

Międzynarodowe Studia Coachingu

Cel studiów

Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu, przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesu coachingowego w praktyce zawodowej. Absolwent zostanie wyposażony w profesjonalne narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu. Swoją pracę będzie wykonywał zgodnie z założeniami kodeksu etycznego coacha wg standardów największej organizacji coachingowej na świecie – International Coach Federation. Po odbyciu studiów słuchacze będą potrafili samodzielnie prowadzić sesje coachingowe.

Studia są przeznaczone dla osób chcących popracować nad własnym rozwojem osobistym oraz dla tych, które interesowały się już coachingiem i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę, by wykorzystać ją w praktyce. Słuchaczami mogą zostać osoby pełniące funkcje kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji. Program studiów w szczególności kierowany jest do menadżerów i dyrektorów zarządzających ludźmi, osób mających kontakt z klientem, trenerów, konsultantów, pedagogów, doradców zawodowych, pracowników HR.

 

W programie studiów m.in.:

 • Trening interpersonalny
 • Kreowanie wizerunku coacha
 • Coaching i inne dyscypliny
 • Elementy psychologii osobowości i poznawczej. Proces zmian w coachingu.
 • Komunikacja interpersonalna. Narzędzia i techniki
 • Wprowadzenie do coachingu. Proces coachingowy
 • Coaching w biznesie. Narzędzia coachingowe
 • Budowanie świadomości w coachingu. Zaawansowane narzędzia i modele coachingowe
 • Sesja mentorska grupowa
 • Superwizja w coachingu

 

Sylwetka absolwenta

Studia są przeznaczone dla osób chcących doskonalić się w tematyce własnego rozwoju osobistego, interesują się coachingiem, pragną rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce. Absolwent zostanie wyposażony w profesjonalne narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu. Swoją pracę będzie wykonywał zgodnie z założeniami kodeksu etycznego coacha według standardów największej organizacji coachingowej na świecie – International Coach Federation. Student po ukończeniu studiów podyplomowych ma świadomość znaczenia odpowiedzialnego wykonywania roli coacha. Absolwent studiów ma wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, w tym komunikatywność, odporność na stres, kompetencje autoprezentacji i prezentacji.

Kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przez narzędzia coachingowe, a także procesu coachingu. Potrafi przeprowadzić sesję coachingową zgodnie ze standardami organizacji coachingowych. Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz motywowania innych do rozwoju.

Absolwent będzie przygotowany do międzynarodowej akredytacji ACC lub Vocational Competence Certificate (VCC) ważnej w ponad 81 krajach oraz wykonywania zawodu coacha.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach publicznych, firmach oraz prowadzić własna praktykę jako coach.

Opłaty

Specjalność

semestry

1 rata/całość  

2 raty

4 raty

Międzynarodowe Studia Coachingu

2

3 500 zł

1 837 zł

936 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

2 semestry

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów dowolnego kierunku studiów. Słuchaczami mogą zostać osoby pełniące funkcje kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w obszarze coachingu, trenerstwa, zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.

Wymagania wstępne

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich.

Kadra wykładowców

Wykładowcy to wykwalifikowani trenerzy biznesu i coachowie certyfikowani przez największą organizację coachingową na świecie International Coach Federation. Swoje doświadczenie i wiedzę przekazują w praktyczny sposób, tak aby słuchacz studiów mógł ją przełożyć na swoją pracę.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02