Wystąpienia publiczne - jak zachwycić słuchaczy?

Wystąpienia publiczne – jak zachwycić słuchaczy?

Cel kursu:

udoskonalenie warsztatu wystąpień publicznych, poprzez zapoznanie uczestników
z technikami mogącymi uatrakcyjnić przemówienie.

Adresaci kursu:

osoby zamierzające występować publicznie lub już się tym zajmujące, chcące rozwinąć swoje umiejętności, wyeliminować popełniane błędy, przełamać nieśmiałość.

 

Zakres tematyczny:

 • Sposoby radzenia sobie z tremą. Stres jako czynnik motywujący do działania.
 • Bariery komunikacyjne i aktywne słuchanie.
 • Analiza swoich słabych i silnych stron. Złe nawyki autoprezentacyjne.
 • Dobre pierwsze wrażenie – dlaczego jest tak istotne?
 • Jak przygotować się do wystąpienia? Określanie celu i scenariusza, poznawanie oczekiwań i potrzeb odbiorców.
 • Komunikacja werbalna – jak dobierać argumenty, przykłady, analogie, metafory, "historie z życia wzięte"?
 • Tworzenie profesjonalnego wizerunku.
 • Panowanie nad własnym ciałem i głosem.
 • Nawiązanie kontaktu ze słuchaczami, zdobycie ich sympatii.
 • Komunikacja niewerbalna. Odpowiedni dobór gestów do słów.
 • Poprawne korzystanie z prezentacji multimedialnych i innych materiałów pomocniczych.
 • Zasady pracy z mikrofonem.

 

Formy/metody pracy: mini wykład połączony z warsztatami.

Czas trwania: 5 godz.

Sposób potwierdzenia ukończenia kursu:

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02