Warsztat umiejętności wychowawczych

Warsztat umiejętności wychowawczych

 

Cel kursu:

  • rozszerzenie wiedzy o praktycznym zastosowaniu teorii wychowawczych, o zadaniach i cechach dobrego wychowawcy, uświadomienie sobie własnych zasobów w kontakcie z dziećmi,
  • nabycie umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z dziećmi,
  • wypracowanie sposobów realizacji wybranych zadań wychowawczych,
  • nabycie umiejętności służących rozwiązywaniu problemów wychowawczych celem prawidłowego stymulowania rozwoju dziecka poprzez zrozumienie jego potrzeb oraz wykorzystując własne zasoby,
  • nabycie wiedzy z zakresu zasad współdziałania społecznego, potrzebną do tworzenia właściwej współpracy z dzieckiem i jego rodzicami,
  • rozwinięcie umiejętności właściwego komunikowania się zarówno z dzieckiem jak i z rodzicami, z uwzględnieniem potrzeby dostosowania komunikatów do możliwości komunikacyjnych i potrzeb odbiorcy,
  • kształtowanie i rozwijanie własnych mocnych stron służących skutecznym oddziaływaniom wychowawczym.

Adresaci kursu:

wszyscy zainteresowani chcący rozwinąć umiejętności wychowawcze.

Formy/metody pracy: mini wykład, warsztat.

Czas trwania: 8 godz.

 

Sposób potwierdzenia ukończenia kursu:

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02