Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

O specjalizacji

Specjalizacja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej. Ukończenie specjalizacji, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Uczestnicy nabywają również niezbędną wiedzę z podstaw prawa, finansów publicznych oraz podstaw zarządzania placówką pomocy społecznej.

Przygotujemy Państwa do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, instytucjach polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych.

Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej a także praktycy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej.

Ramowy program szkolenia

- współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym,
- elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej,
- elementy etyki,
- zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa,
- ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
- wybrane zagadnienia prawne,
- wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
- publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej,
- mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
- stres i wypalenie zawodowe,
- konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji,
- wizyty studyjne.

Szkolenie specjalizacyjne jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Uczelnia posiada zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (zgoda z dnia 19 czerwca 2017 r. DPS.VI.51211.2.5.2017.MJ).

Liczba godzin

Ilość godzin realizowanych w ramach specjalizacji: 265 godzin
Zjazdy: sobota - niedziela
Zajęcia odbywać się będą pod adresem: Olsztyn, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, ul. Sikorskiego 23

Rekrutacja

Rejestracji na szkolenie należy dokonać na stronie Uczelni. W tym celu należy wejść na stronę Uczelni www.wspkorczak.eu a następnie wybrać Rekrutacja online – lub też przejść do adresu: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html


Po utworzeniu konta i uzupełnieniu danych przechodzimy do rejestracji. W tym celu wybieramy rekrutację na: Krótkie Formy Kształcenia, Organizacja Pomocy Społecznej Olsztyn.

Wymagane dokumenty

- wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz,

- oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej (85 zł),

- kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),

- w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka,
ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn, z adnotacją „szkolenie OPS”
lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty

Koszt szkolenia wynosi 2800 zł. Opłatę za kurs można rozłożyć na 2 lub 4 raty.
Osoby do kontaktu:

Marzena Śniadach – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.