Motywowanie ludzi do pracy

Motywowanie ludzi do pracy – dlaczego zmotywowany pracownik to cenny kapitał?

Cel kursu:

poszerzenie wiedzy na temat motywowania zespołu i siebie we współczesnych czasach jako sposób zarządzania przez działania motywujące.

Adresaci kursu:

osoby zajmujące się zarządzaniem zespołami w małych i średnich firmach, a także grupach nieformalnych.

Zakres tematyczny:

  • Czym jest motywacja?
  • Sposoby motywowania pracowników.
  • Narzędzia motywacji, czyli od czego zacząć?
  • Badanie potrzeb pracowników.
  • Płacowe i pozapłacowe systemy motywowania pracowników.
  • Zasady dobrej motywacji.
  • Badanie efektywności systemów motywacyjnych.

Formy/metody pracy: warsztat

Czas trwania: 5 godz.

Sposób potwierdzenia ukończenia kursu:

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02