Kurs polskiego języka migowego

Kurs polskiego języka migowego

Cel kursu:

umożliwienie komunikowania się w codziennych sytuacjach z osobami głuchoniemymi.

Adresaci kursu:

nauczyciele szkół i przedszkoli, wychowawcy w świetlicach i internatach, pedagodzy realizujący założenia edukacji włączającej, bibliotekarze, urzędnicy państwowi, wszystkie osoby zainteresowane nauką naturalnego języka migowego.

Zakres tematyczny:

  • Osoby z uszkodzonym słuchem i ich możliwości komunikacyjne.
  • Współczesne tendencje w zakresie komunikacji i rehabilitacji osób z uszkodzonym słuchem.
  • Społeczne i kulturowe aspekty Kultury Głuchych i ich tożsamości.
  • Alfabet palcowy (daktylografia).
  • System Językowo-Migowy (SJM) a Polski Język Migowy (PJM).
  • Podstawy gramatyki PJM i jego wizualno-przestrzenny charakter.
  • Podstawowe pojęcia liczbowe i określenia czasu (dni tygodnia, miesiące).
  • Podstawowe pojęcia, wyrażenia i proste dialogi sytuacyjne w domu, w szkole, w pracy, na uczelni, w mieście, w sytuacjach terapeutycznych i towarzyskich.
  • Specjalne zastosowania PJM – poezja migowa.

Program obejmuje poznanie ok. 400–500 znaków. Podanie przedziału wynika z faktu, że nauka odbywa się na naturalnym materiale językowym. Oprócz słownictwa założonego programem będą pojawiały się znaki dodatkowe (ok. 400 znaków), związane z konkretnymi sytuacyjnymi, które mogą być różne, w zależności od potrzeb grupy szkoleniowej.

Formy/metody pracy: nauka oparta na naturalnej metodzie nauczania typowej dla codziennych sytuacji komunikacyjnych. Wykłady prowadzone w atrakcyjnej formie wspieranej multimediami. Konwersacje w gronie uczestników i z udziałem native-signerów.

Czas trwania: 60 godz.

Sposób potwierdzenia ukończenia kursu:

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02