Konstruktywna komunikacja rodzica z dzieckiem

Konstruktywna komunikacja rodzica z dzieckiem

 

Cel kursu:

zapoznanie rodziców i opiekunów z zasadami właściwej komunikacji z dzieckiem z uwzględnieniem jego wieku oraz indywidualnych potrzeb, które usprawnią i polepszą wzajemne relacje i efektywnie wpłyną na wychowanie dziecka.

Adresaci kursu:

rodzice, wychowawcy, opiekunowie dzieci.

Zakres tematyczny:

  • Konstruktywna komunikacja w rodzinie – czy to możliwe?
  • Specyfika komunikacji dziecka i rodzica, czyli „o co Ci chodzi?!”
  • Zasady komunikacji z dzieckiem z uwzględnieniem jego wieku.
  • Bariery komunikacyjne w kontakcie z dzieckiem.
  • Zasady komunikowania się z dzieckiem wpływające na polepszenie relacji
    i wzajemnego zrozumienia.

Formy/metody pracy: mini wykład, warsztat.

Czas trwania: 6 godz.

Sposób potwierdzenia ukończenia kursu:

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02