Kary i nagrody w przedszkolu

Kary i nagrody w przedszkolu

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętność efektywnego stosowania kar i nagród wobec dzieci w wieku przedszkolnym.

Adresaci kursu:

studenci kierunków pedagogicznych, nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Zakres tematyczny:

  • Co ważnego trzeba wiedzieć o karach i nagrodach?
  • Co zamiast kar? „Dialog”, „Porozumienie bez przemocy”
  • Wyznaczanie i egzekwowanie granic
  • Jak skutecznie nagradzać?
  • Słowa, które nas „tworzą”
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka z zaburzeniami w zachowaniu

 Formy/metody pracy: warsztat

Czas trwania: 6 godz.

Sposób potwierdzenia ukończenia kursu:

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02