Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce… Jak zmotywować zespół do pracy?

Cel kursu:

poszerzenie wiedzy na temat motywowania zespołu i siebie we współczesnych czasach jako sposób zarządzania przez działania motywujące.

Adresaci kursu:

osoby zajmujące się zarządzaniem zespołami w małych i średnich firmach, a także grupach nieformalnych.

Zakres tematyczny:

  • Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą.
  • Współczesne teorie motywacji.
  • System motywacji – środki materialne, niematerialne, systemy kafeteryjne.
  • Motywacja, a osobowość – role zespołowe wg Belbina.
  • Co mnie motywuje? Autodiagnoza.
  • Nagrody czy kary?
  • Jak osiągnąć sukces? Sposoby motywowania zespołu – konstruktywna krytyka, pochwały, feedback, coaching etc.

Formy/metody pracy: warsztat.

Czas trwania: 5 godz.

Sposób potwierdzenia ukończenia kursu:

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02