Rodzic – przyjaciel czy wróg? Jak konstruktywnie pracować z rodzicami?

Cel kursu:

wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności planowania i prowadzenia spotkań zbiorowych oraz indywidualnych z rodzicami.

Adresaci kursu:

studenci kierunków pedagogicznych, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawa, czyli co wolno rodzicom w szkole.
 • Obszary współpracy rodziców ze szkołą.
 • Przykłady efektywnej współpracy rodziców ze szkołami.
 • Zasady współpracy z rodzicami.
 • Formy współpracy.
 • Metody współpracy.
 • Rozpoznawanie oczekiwań rodziców.
 • „Idealne” zebranie z rodzicami.
 • Organizowanie wspólnych działań.
 • Szkolenia dla rodziców.
 • Jak pracować z rodzicami z rodzin dysfunkcyjnych?
 • Konflikty w relacjach nauczyciel - rodzice.
 • Model szkoły prorodzinnej.

 

Formy/metody pracy: warsztat

Czas trwania: 10 godz.

Sposób potwierdzenia ukończenia kursu:

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02