Konferencja "Coaching i mentoring - drogą do kształtowania osobowości"

W dniach 12-13 maja 2016 r. na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Coaching i mentoring – drogą do kształtowania osobowości”, której organizatorem był Wydział, zaś patronami honorowymi: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, Prezydent Miasta Olsztyna i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. 

Bal Studenta i Absolwenta

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Dziekan dr Jolanty Nowosielskiej i Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznego w Olsztynie serdecznie zapraszam na II w historii Wydziału Bal Studenta i Absolwenta, który odbędzie się 3 czerwca 2016r. w „Ziołowej Dolinie”.

System antyplagiatowy

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

realizując zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 167 a. ust. 4 uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej  przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

System Zapewnienia i Ewaluacji Jakości Kształcenia

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz strategii rozwoju Uczelni jest wdrożenie i sprawne funkcjonowanie Systemu Zapewnienia i Ewaluacji Jakości Kształcenia. Ma to odzwierciedlenie w polityce jakości Uczelni, przejawiającej się w dbałości o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych. Polityka jakości zakłada m.in. ocenę jakości zajęć dydaktycznych.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02