Spotkanie w ramach PAKTU dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

We wtorek 6 marca na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie odbyło się spotkanie członków PAKTU dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, do którego nasz Wydział należy od 11 lat. 

PAKT jest wojewódzką platformą współpracy praktyków poradnictwa zawodowego, opiera się na dobrowolnym porozumieniu, tj. deklaracji kilkudziesięciu niezależnych od siebie instytucji i organizacji, które zobowiązały się do współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem licznie przybyłych uczestników przez Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie dr Jolantę Nowosielską oraz Wiesława Drożdżyńskiego – Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, którzy w swych wystąpieniach podkreślili potrzebę i znaczenie takiej formy współpracy. Wydarzenie miało charakter seminaryjno-warsztatowy i poświęcone było przedstawieniu nowych ram funkcjonowania partnerstwa oraz prezentacji nowych zadań zespołów zadaniowych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i cieszymy się, że mogliśmy być jego gospodarzem. 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02