Konferencja o prawach człowieka

24 maja na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa "Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie".

Konferencja składała się z trzech obrad plenarnych na następujące tematy: "W trosce o potrzeby, szacunek i godność – dzieciństwo jako kategoria szczególnej ochrony", "Szkoła jako miejsce (nie)respektowania praw człowieka", "Wyzwolone czy zniewolone – prawa kobiet w przestrzeni prywatnej i publicznej". Podczas pierwszej części obrad naukowcy i eksperci poruszyli między innymi zagadniena związane z Korczakowskim postrzeganiem praw dziecka, przekazem medialnym dotyczącym dzieci wykorzystywanych w walkach na Bliskim Wschodzie czy z łamaniem praw dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. W drugiej części wydarzenia skupiono się na problematyce poszanowania godności ucznia, respektowania jego praw, stosunku do dzieci niepełnosprawnych czy ponadprzeciętnie zdolnych i na edukacji międzykulturowej. W ostatniej części konferencji prelegenci omówili tematy związane z reprezentacją kobiecości w sferze publicznej i narracjach kobiet, przemocą ekonomiczną wobec kobiet czy z przedstawianymi przez media religijnymi i kulturowymi uwarunkowaniami małżeństw małoletnich dziewczynek.

W wydarzeniu udział wzięli między innymi: Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Krzysztof Szerkus, Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Marzenna Nowicka, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prof. dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski z Akademii Ignatianum w Krakowie, ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski z naszej Uczelni, dr hab. Marzenna Nowicka, prof. nadzw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Lucyna Hurło, prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, dr hab. Barbara Skałbania, prof. nadzw. naszej Uczelni.

Patronami Honorowymi konferencji byli: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent Miasta Olsztyna, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja Olsztyn, która przygotowała materiał filmowy z konferencji: http://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/7110,o-prawach-czlowieka-rozmawiano-na-uczelni-korczaka

Więcej szczegółów na temat konferencji: PROGRAM

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02