Struktura organizacyjna

Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

dr Jolanta Nowosielska

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu mgr Anna Sokołowska

Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych Marzena Śniadach


Wydziałowa Sekcja Praktyk Studenckich

 


Biblioteka Wydziałowa

Bibliotekarz mgr Teresa Choińska


Przedstawiciele studentów

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Paweł Bożyczko

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02