Edukator domowy

Nauczanie domowe staje się coraz bardziej popularna formą edukacji najmłodszych i swoista modą na profesjonalną opiekę nad dzieckiem połączoną z działaniami specjalistycznymi ukierunkowanymi na jego wszechstronny rozwój. Edukacja domowa jest bardzo popularna w wielu krajach (Wielka Brytania, USA Kanada, Australia) i ma duże szanse powodzenia w Polsce.

Adresatami studiów są: absolwenci studiów pedagogicznych i niepedagogicznych I lub II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich oraz nauczyciele emeryci zainteresowani uzyskaniem uprawnień do pracy w charakterze Nauczyciela domowego/Guwernera.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy i pozyskanie umiejętności i kompetencji z obszaru psychologii, pedagogiki, medycyny, socjologii, prawa niezbędnych do sprawowania profesjonalnej opieki i edukacji oraz stymulowania rozwoju dziecka do lat dziewięciu. Zdobyte kwalifikacje umożliwią efektywną opiekę nad dzieckiem połączoną z rozwijaniem jego kreatywności zgodnie z najnowszymi trendami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W czasie studiów słuchacze zdobędą kompetencje, które pozwolą im w warunkach domowych sprawować profesjonalną, pedagogiczną opiekę nad dziećmi oraz – w porozumieniu i współpracy z rodzicami –realizować treści edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ramowy program studiów (360 godzin, w tym 120 godzin praktyki) realizowany będzie w kilku modułach:

 • Moduł I Rozwój dziecka i jego potrzeby
 • Moduł II Diagnozowanie potrzeb i rozwoju dziecka
 • Moduł III Zaburzenia rozwojowe i działania profilaktyczne
 • Moduł IV Wybrane problemy zdrowotne i ich leczenie
 • Moduł V Metody stymulowania rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Moduł VI Dziecko chore i niepełnosprawne- metody usprawniania
 • Moduł VII Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Moduł VIII Pedagogika zabawy jako forma rozwoju dziecka
 • Moduł IX Współpraca z rodzicami
 • Seminarium
 • Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, zgodnie z przyjętym harmonogramem i realizowane są przez pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie i współudziale specjalistów innych dyscyplin naukowych spoza uczelni i praktyków (grupy 25 osobowe)

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Edukator domowy 3 4 425 zł 1 500 zł 755 zł 515 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Sposób rekrutacji: zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do Dziekanatu WSP im. J. Korczaka w Warszawie, ul. Urbanistów 3.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu