Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje Studentom posiadającym aktualny dokument wydany przez właściwy do orzekania o stopniu niepełnosprawności organ.

Stypendia specjalne z tytułu niepełnosprawności przyznawane są na czas ważności dokumentu orzekającego o stopniu niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na rok akademicki.

Stypendium specjalne wg stopnia niepełnosprawności:

  1. znaczny stopień niepełnosprawności SN1- stypendium w wysokości 450 zł;
  2. umiarkowany stopień niepełnosprawności SN2- stypendium w wysokości 350 zł;
  3. lekki stopień niepełnosprawności SN3- stypendium w wysokości 200 zł.

Podstawy prawne

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02