Samorząd studencki

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Na poszczególne funkcje Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie WSP  im. Janusza Korczaka w Warszawie wybrano:

1. Przewodnicząca:

  • Aneta Majak

2. Zastępca:

  • Paweł Bożyczko

3. Sekretarz:

  • Dorota Szczepańska

4. Skarbnik:

  • Ewa Wyszomirska

5. Przewodnicząca Wydziałowego Sądu Koleżeńskiego: 

  • Ewa Wyszomirska 

6. Członkowie:

  • Waldemar Kamiński

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02